• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia marki Ford

Sektor zabezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem doglądanym przez krajowy rejestr pieniężny w Polsce. Obecnie zabezpieczyć wolno niemalże wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami i ryzykami. Przeważnie jednak sprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia komunikacyjne – innymi słowy ubezpieczenia od odpowiedzialności społecznej. Wyróżniamy trzy koronne grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe i OC w życiu prywatnym. Tutaj tanie oc chroni nas przed ciągami pieniężnymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie bądź też mieniu podczas kierowania pojazdem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno tanie ubezpieczenia oc chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: gdy zostanie zniszczone powierzone mienie, gdy błąd narazi konsumentów bądź też robotników na straty i tak dalej. Ostatnia wspólnota ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu prywatnym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową powiązaną z uszkodzeniem mienia lub ewentualnie zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której efekty odczują sąsiedzi.

1. Znajdź więcej

2. Zobacz więcej

3. Zobacz więcej

4. Odwiedź stronę

Historia marki Ford

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.